Super User

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACYJNYM W KĘTRZYNIE

 

 w zawodzie  języki  przedmioty rozszerzone  dodatkowe informacje

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3 - letnia - dla absolwentów gimnazjum

1. klasa wielozawodowa wybrany przez ucznia z zestawu zawodów opracowanych przez MEN język angielski lub język rosyjski - do wyboru nie ma Uczniowie jeden tydzień spędzają w szkole na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących, drugi tydzień u pracodawcy
2. klasa jednozawodowa – mechanik pojazdów samochodowych język angielski lub język rosyjski - do wyboru nie ma Uczniowie 3 dni spędzają w szkole na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących, 2 dni  w CKP-ie na zajęciach praktycznych
3. klasa jednozawodowa - kucharz język angielski lub język rosyjski - do wyboru nie ma Uczniowie 3 dni spędzają w szkole na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących, 2 dni  w Aspenie na zajęciach praktycznych
4 klasa jednozawodowa - elektromonter język angielski lub język rosyjski - do wyboru nie ma Uczniowie 3 dni spędzają w szkole na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących, 2 dni na zajęciach praktycznych
     

 

TECHNIKUM 4 - letnie - dla absolwentów gimnazjum

1. Technikum Logistyczne       nr zawodu 333107 język angielski                i język rosyjski matematyka, geografia Egzamin zawodowy z kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
2. Technikum Pojazdów Samochodowych                 nr zawodu 311513 język angielski                i język rosyjski matematyka, język angielski Egzamin zawodowy z kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
3. Technikum Budownictwa     nr zawodu 311204 język angielski                i język rosyjski matematyka i fizyka Egzamin zawodowy z kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej, B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
4.  Technikum Handlowe nr zawodu 522305 język angielski                i język rosyjski geografia i język angielski Egzamin zawodowy z kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedazy, A.21. Powadzenie działalności informacyjn0 - bibliograficznej, A.22. Prowadzenie działalności handlowej
5. Technik organizacji reklamy nr zawodu 333906 język angielski i język rosyjski geografia, język angielski Egzamin zawodowy z kwalifikacji A. 26. Sprzedaż produktów i uslug reklamowych, A. 27. Organizaca i prowadzenie kampanii reklamowej
           

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

dla pełnoletnich absolwentów gimnazjum, szkoły zawodowej i szkół podstawowych (starego systemu edukacyjnego)

 
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w systemie wieczorowym język angielski lub język rosyjski - do wyboru biologia i język angielski zajęcia w poniedziałek, wtorek i środę od godziny 15.00, 
3 lata (lub 2 dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy mogą rozpocząć naukę od klasy II)
2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w systemie zaocznym język angielski lub język rosyjski - do wyboru biologia i język angielski 3 lata (lub 2 dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy mogą rozpocząć naukę od klasy II)
zajęcia w soboty i niedziele

 

 

SZKOŁA POLICEALNA

dla absolwentów szkół średnich - liceum i technikum

 
1. Technik administracji           nr zawodu 334306 język angielski  nie ma słuchacze mają zajęcia w soboty i niedziele
4 semestry kończące się egzaminami
Egzamin zawodowy z kwalifikacji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
2. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy                       nr zawodu 325509 język angielski nie ma słuchacze mają zajęcia w soboty i niedziele
3 semestry kończące się egzaminami
Egzamin zawodowy z kwalifikacji Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Design by: www.diablodesign.eu