Super User

Dnia 9 lutego 2017 roku w Powiatowym Centrum Edukacyjnym został ogłoszony Szkolny Konkurs na Logo i Plakat promujący Program Erasmus+ i Międzynarodowy Projekt Our Work To Extract Ores. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie PCE.

Warunkiem udziału w konkursie było stworzenie logo projektu, wykorzystując programy graficzne, natomiast plakaty mogły być tworzone dowolną techniką i z użyciem dowolnych materiałów. Prace należało dostarczyć do 28 lutego 2017 r.

Ostatecznie do konkursu swoje prace zgłosiło 15 uczniów: 3 z nich opracowało logo i 12 przygotowało plakaty. Nagrodzono trzy pierwsze miejsca w kategorii: Logo i w kategorii: Plakat.

W kategorii Logo nagrodzeni zostali:

1. miejsce ex aequo: Anna Jarmołowicz i Patryk Kostros z klasy IV Technikum Budowlano-Ekonomicznego.

2. miejsce: Szymon Ładziak z klasy klasy IV Technikum Budowlano-Ekonomicznego.

W kategorii Plakat nagrodzeni zostali:

I. miejsce: Marzena Kuźmińska z klasy II Technikum Logistyczno-Ekonomicznego.

II. miejsce ex aequo: Sandra Świadek z klasy I Technikum Logistyczno-Budowlanego
i Natalia Antończyk z klasy II Technikum Logistyczno-Ekonomicznego.

III. miejsce Marta Sobkiewicz z klasy I Technikum Logistyczno-Budowlanego.

Rozdanie nagród i dyplomów odbyło się dnia 3 marca 2017 r.

Nagrodzeni w kategorii Logo jako nagrody otrzymali podwójne bilety do kina na dowolny seans. Natomiast nagrodzeni w kategorii Plakat otrzymali bony na pizzę w lokalu Coys.

Najważniejszym wyróżnieniem dla zwycięzcy I. miejsca w kategorii Logo było

umieszczenie jego Logotypu na wszystkich materiałach szkoleniowych

używanych w trakcie trwania Projektu!

Gratuluję nagrodzonym i dziękują wszystkim uczestnikom!!!

Zachęcam do brania udziału w kolejnych konkursach!!!

 

Organizator konkursu, autor artykułu: Ewa Charkiewicz

 

Design by: www.diablodesign.eu