Super User

Dnia 9 lutego 2017 roku w Powiatowym Centrum Edukacyjnym został ogłoszony Szkolny Konkurs na Logo i Plakat promujący Program Erasmus+ i Międzynarodowy Projekt Our Work To Extract Ores. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie PCE.

Warunkiem udziału w konkursie było stworzenie logo projektu, wykorzystując programy graficzne, natomiast plakaty mogły być tworzone dowolną techniką i z użyciem dowolnych materiałów. Prace należało dostarczyć do 28 lutego 2017 r.

Anna Kosmowska

Prace projektowe w Powiatowym Centrum Edukacyjnym trwają. Właśnie jesteśmy po pierwszym wyjazdowym spotkaniu partnerskim. Miało ono miejsce w dniach 01. – 07.05 w Macedonii. Szkoła z tego kraju, z którą współpracujemy, znajduje się w mieście Kumanowo. Zostaliśmy przyjęci bardzo gościnnie. Mieliśmy okazję zobaczyć utalentowane dzieci z zespołu tańca folkowego i współczesnego oraz pięknie śpiewającą Milę.

Roksana Tałałaj

 27 marca w progi naszej szkoły zawitali goście z Turcji, Rumunii i Macedonii w ramach projektu Erasmus +. Chciałyśmy pokazać gościom uroki naszego regionu, dlatego przygotowałyśmy mini przewodnik po Warmii i Mazurach. Przygotowaniem i przedstawieniem pokazu slajdów zajęły się uczennice - Katarzyna Kostyk, Sylwia Chudek i Roksana Tałałaj przy wsparciu uczniów z klasy II TL, a w szczególności Jadwigi Krogul i Dawida Gładkowskiego. W prezentacji ukazałyśmy  piękno naszej okolicy i miejsca, które warto zobaczyć. Na slajdach znajdują się najpopularniejsze kościoły, zamki i jeziora Warmii i Mazur.

Anna Kosmowska

            W dniach 27-28 marca gościliśmy w naszej szkole i mieście gości z zagranicy, którzy nas odwiedzili w ramach projektu Erasmus + pod hasłem „Our work to extract ores”. Gości mieliśmy 25 osób – po pięć osób z Rumunii i Macedonii oraz 15 osób z Turcji. Przywitaliśmy cudzoziemców częścią oficjalną, na którą zaprosiliśmy również przedstawicieli Starostwa Powiatowego – pana starostę Ryszarda Niedziółkę i panią Naczelnik Wydziału Oświaty – Danutę Tomczak.

Design by: www.diablodesign.eu