Lucyna Tęcza

17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.

Wiemy, że konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej w walce Polski. Co wydarzyło się 17 września 1939 roku?
Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesława Mołotowa, który pełnił jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera).
Nierozerwalną częścią zawartego wówczas sowiecko-niemieckiego paktu o nieagresji był tajny protokół dodatkowy. Jego drugi punkt dotyczył bezpośrednio Polski.

Źródło: wojsko-polskie.pl Spotkanie żołnierzy sowieckich i niemieckich w Brześciu nad Bugiem 18 września 1939 roku (http://www.tvn24.pl)

Design by: www.diablodesign.eu